Đặt phòng cho hội nghị

Bạn có nhu cầu đặt hội nghị (đoàn có số lượng lớn, đặt nhiều dịch vụ: phòng nghỉ, phòng họp, ăn uống,...) bạn chỉ cần đưa ra thông tin và yêu cầu, thông tin và yêu cầu của bạn sẽ được gửi các khách sạn có liên quan, sau đó các khách sạn sẽ tiến hành liên hệ với bạn để chào giá (đây được xem là cơ chế thầu) Lệnh đặt phòng hội nghị của bạn sẽ được Ban quản trị kiểm duyệt trước khi gửi đến các khách sạn để tham gia thầu. Với cơ chế này bạn có được cơ hội nhận được giá tốt nhất.