Giới thiệu về danh bạ khách sạn Việt Nam - vnhotel.net

 

 

Đặc điểm nổi bật của vnhotel.net là khách hàng giao dịch và tiến hành đặt phòng trực tiếp với khách sạn bằng nhiều hình thức rất linh hoạt như điện thoại cố định, đi động, email, zalo, viber,...và được xác nhận trực tiếp từ chính khách sạn đó.

 

vnhotel.net được xuất hiện thường xuyên và liên tục trên các phương tiện truyền thông trực tuyến như Google, Bing, Yahoo, Coccoc, Facebook, Youtube, Zalo và nhiều phương tiện truyền thông khác

 

vnhotel.net có mạng lưới khách hàng rộng khắp toàn quốc và người Việt ở nước ngoài.