Đóng góp ý kiến để phát triển

Chúng tôi rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian và trí tuệ để đóng góp ý kiến cho Chúng tôi, giúp Chúng tôi phát triển và phụng sự tốt hơn cho cộng đồng. Chúng tôi xin được phép không gửi phản hồi thông tin cảm ơn sự đóng góp của các bạn, những lời trên đã thể hiện điều đó.

 

Thông tin đóng góp vui lòng gửi về info@sophiasolution.com

 

Trân trọng cảm ơn