Cơ chế hoạt động

Website vnhotel.net hoạt động theo cơ chế đặt phòng trực tiếp, tức là khách đặt phòng sẽ liên hệ và giao dịch trực tiếp với khách sạn, thanh toán trực tiếp với khách sạn và khách sạn xác nhận phòng trực tiếp với khách đặt phòng

 

Khách sạn sẽ đăng ký 1 tài khoản và tự đăng thông tin lên website theo mẫu mà hệ thống đề xuất, Ban Quản trị của vnhotel.net sẽ tiến hành kiểm duyệt và cho hiển thị lên website

 

Sau khi kiểm duyệt và được hiển thị lần đầu, các khách sạn có quyền điều chỉnh, sửa đổi thông tin và được Ban Quan trị kiếm duyệt lại trước khi hiển thị website