Trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ của khách sạn, Quí khách hàng có những đánh giá hoặc phản ảnh về chất lượng, dịch vụ của khách sạn, vui lòng gửi cho Chúng tôi. Những đánh giá của Quí khách sẽ được Chúng tôi chuyển tải đến khách sạn nhằm giúp khách sạn đó nhanh chóng khắc phục những yếu kém để phục vụ khách hàng lần sau tốt hơn.

 

Trân trọng cảm ơn