Đăng khách sạn lên danh bạ khách sạn Việt Nam - vnhotel.net thật dễ dàng

Để đăng được khách sạn lên vnhotel.net đầu tiên bạn phải đăng ký 1 tài khoản, nếu bạn đã có tài khoản, mời bạn đăng nhập vào hệ thống để đăng bài theo các bước như bên dưới

 

 

1. Đăng thông tin khách sạn

Phần đầu bạn sẽ khai báo các thông tin cơ bản về khách sạn như: Tên khách sạn, địa chỉ, hạng sao, số phòng, điện thoại,....(rất dễ dàng), sau đó bạn sẽ điền các thông tin về dịch vụ và tiện nghi của khách sạn bằng việc chọn (v) vào các ô mà hệ thống đã gợi ý

 

Phần tiếp theo bạn chọn những hình ảnh đẹp nhất của khách sạn để đăng lên (nên dùng ảnh có khổ ngang view sẽ đẹp), Hiện tại vnhotel.net đề xuất đăng 9 ảnh (sắp tới sẽ nâng lên 12 hoặc 15 ảnh cho phần chung).

2. Đăng thông tin và hình ảnh tiện nghi các loại phòng

Bạn khai báo thông tin về các loại phòng, giá phòng, tiện nghi và dịch vụ phòng và chọn ảnh đại diện của phòng để khách hàng xem. Phần ảnh của phòng bạn chỉ cần đăng 1 ảnh đại diện (sắp tới sẽ nâng lên 3 ảnh cho mỗi phòng)

3. Xuất bản

Sau khi hoàn thành đăng thông tin khách sạn và loại phòng, bạn mục your hotel và click chuột vào nút lệnh Xuất bản ở dưới cùng của trang để hoàn tất

4. Tích hợp với Fanpage của khách sạn

Sau khi bạn đã đăng thông tin và giá phòng của khách sạn, bạn có thể đễ dàng tích hợp khách sạn của bạn vào chính Fanpage của khách sạn, chỉ với 2 bước rất đơn giản

    i. Tích hợp vào Fanpage

      Thêm tab vào Fanpage

    ii. Đăng ký

      Sao khi tích hợp, bạn chỉ cần sử dụng tài khoản đã đăng ký để login vào hoàn thành việc tích hợp

System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/grid/editors/render/quote_with_description.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/grid/editors/render/quote_with_description.cshtml
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in e:\Sophia Website\vnhotel.net\MyUmbraco\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20

Chú ý:

Một khách sạn phải có đầy đủ thông tin, hình ảnh, loại phòng và giá phòng mới đủ điều kiện để Ban Quản trị xét duyệt hiển thị lên website, bạn có thể làm chưa hoàn chỉnh và lưu lại, cho đến lúc hoàn chỉnh BQT mới cho hiển thị lên website

Các thông tin sau khi duyệt, bạn có quyền điều chỉnh, thay đổi và bạn nhớ lưu lại, sau đó BQT sẽ duyệt lại và khách sạn của bạn sẽ hiển thị các nội dung mới trên website

Một tài khoản chỉ được phép đăng 1 khách sạn, nếu bạn đang quản trị nhiều khách sạn, bạn phải đăng ký mỗi khách sạn một tài khoản để quản lý.