Danh sách Khách sạn Cần Thơ

  • Sắp xếp giá
    tăng dần
  • Kim Long Hotel
    Number 09 Chau Van Liem Street – Ninh Kieu District – Can Tho City
    400,000
    1 đêm